Archive for the Skola Category

Upp till stratosfären

Posted in Astronomi, Skola on 16 december, 2013 by perwetterstrand

Ett av vårens projekt blir att skicka upp en väderballong med kamera till 30 000 meters höjd med klass 9E på skolan där jag jobbar.

Följ oss på en annan blog

Arbetet har precis börjat. Det är först nästa år som vi kommer igång på allvar.

Annonser

Naturresa med åk 8

Posted in Skola on 16 maj, 2013 by perwetterstrand

Nästa vecka smäller det. Då ska jag och en kollega ha vår första klass ett dygn i naturen. Totalt ska sex klasser åka ut till  scoutstugan i Hyssna och undersöka livet runt sjön och inventera en naturruta i skogen. Jag har skapat en blogg enkom för denna resa här.

iPads på Skälltorpsskolan – våra vägval

Posted in iPad i skolan, Skola on 8 april, 2013 by perwetterstrand

Detta inlägg blir det första av flera som behandlar användandet av iPad i skolan. Detta inlägg kommer att behandla de vägval vi tog när Skälltorpsskolan skaffade iPads till tre nya sexor hösten 2012.

Första valet var förstås att köra på iPads. Det var inget självklart val. Några saker som talade för iPads:

1. Relativt billiga (jämfört med en hyfsad laptop)

2. Minimalt underhåll (till dags dato har bara en iPad gått sönder, vilket skedde tidigt så garantin gav en ny padda omgående)

3. Positiva rapporter från pionjärer. Några få skolor hade infört iPads på högstadiet. Tidigare rörde det sig i stort sett endast om förskolor.

4. Kontrollerad och stabil plattform. (se punkt 2)

5. Smidigt format. Den är lätta att ta med sig OCH den skärmar inte av på samma sätt som en laptop i klassrummet.

Ett annat viktigt beslut var att se till att berörda pedagoger fick sina iPads några månader innan. I detta fall innan sommaren. (läs maj)

Skriva, skapa, dela, lagra, presentera – vilken mjukvara ska vi använda?

Tidigt i höstas satt vi (en liten grupp pedagoger som skulle arbeta med IKT) ner och funderade på ett gemensamt startpaket som skulle sitta i varje elevs iPad. Jag tittade på vad andra skolor valt för appar och tog en del från deras listor under lupp. Men vi återkom till kärnfrågorna; Hur ska eleverna använda sina iPads och till vad? Vad kan de tänkas behöva för verktyg?

En central fråga var hur alla dokument skulle delas och ordnas. Det man tänker på är det klassiska datortänket med mappsystem. Många skolor som vi tittat använde sig av mail. Eleverna mejlade sina uppgifter och arbeten till läraren som placerade dem i ett eget mappsystem i mailekorgen och responderade via mejl på deras arbeten. Lite bökigt tyckte vi. Hur kommunicerar eleverna med varandra? Hur delas dokument med flera? En del skolor använde sig av dropbox. En vad det verkade hyfsad lösning, men jag läste att det i flera fall innebar många steg för att flytta/kopiera arbetet till droppbox. Det innebar också att eleverna skulle ha ytterligare ett konto med lösenord att hålla reda på. Fanns det inte en bättre lösning?

Jag hade tidigare läst och suktat efter något som heter Google apps for education. Det är ett paket av Googles gratistjänster som man kan administrera centralt för en skola. I praktiken knyter man tjänsten till en egen domän och skapar mejladresser som slutar på domännamnet men som fungerar som vanliga gmail-adresser. Ett konto till flera tjänster. Jag tänker då på Google drive (dela och skriva dokument) Blogger, mail, youtube, kalender osv.

Det fick bli Google apps. Ett beslut som vi längre fram inte skulle ångra, men som till en början stötte på en del patrull.

…inlägget är under konstruktion…

First LEGO League med Skälltorpsskolan

Posted in Skola on 13 november, 2012 by perwetterstrand

Varje år går en världsomspännande tävling som inkluderar robot-LEGO av stapeln för barn och ungdomar. (Upp till 16 år) Tävlingen heter First Lego League. Varje år är det ett nytt tema. I år är det Senior Solutions. Tävlingen består av flera delar som bedöms var för sig. En del handlar om att bygga och programmera en LEGO-robot för att utföra olika uppgifter på en bana. En annan del handlar om att hitta på en innoativ lösning på årets tema, ett forskningsprojekt som ska redovisas och marknadsföras. I år skulle man hitta lösningar som gör livet enklare/bättre för vår äldre befolkning. Det kan handla om rena uppfinningar.

Skälltorpsskolan på Hisingen (Göteborg) där jag arbetar som NO-lärare deltar i tävlingen för tredje året i rad. Det är de så kallade Vetenskapsklasserna som är med. Först har vi en lokal tävling på skolan för att avgöra vilka sex lag som ska gå vidare till den regionala finalen på Chalmers. Tävlingen på Chalmers avgjordes nu i lördags. Göteborgs Posten uppmärksammade tävlingen på Chalmers: Artikel i GP 10 nov 2012

Det lag som vinner den regionala tävlingen på Chalmers går vidare till en nordisk final i Oslo. Inget lokal från min skola vann tyvärr, men vi vann flera delpriser: teknikpriset, marknadsföringspriset och robotpriset. Min egen klass (8E) vann teknikpriset och kom till semifinal i robotkörningen. Imponerande!

Densitet

Posted in Skola on 3 oktober, 2011 by perwetterstrand

Jag håller på med densitet i åk 7 nu. Den naturliga introduktionen är att känna på olika material som bly och trä för att sedan diskutera skillnader. ”Bly är tyngre” ”Vilket är tyngst, 1kg bomull eller 1kg bly?” Det är lätt att bli förvirrad när det handlar om densitet. Förstår de begreppet ”täthet”?

Jag körde en laboration där de skulle få en potatis att ”sväva” i en bägare med vatten. Tricket var att blanda till riktigt salt vatten så att potatisen flyter för att sedan försiktigt hälla över vanligt kranvatten. Det där med ”försiktigt” är ett lurigt begrepp det med;)

Men många lyckades. Det gick åt några kilo salt. ja rätt många kilo, Så nästa gång får jag portionera ut begränsade mängder salt.

Sedan fortsatte jag med potatisen. De fick i uppgift att bestämma dess densitet. Massan är lätt fixad med en våg. Lite kluriga är volymen. Nedsänkning i ett mätglas med vatten och så beräkna nivåskillnaden. Hur mycket steg vattnet? Utmaningen här är helt klart avläsningen av mätglaset. För att få bra värden bör man approximera volymer även mellan skalstrecken. Densitet = massa/volym. De flesta hamnade på ett värde mellan 1,1 g/cm3 och 1,3 g/cm3.

Ny sida om Urbana spel

Posted in Mobilt lärande, Skola with tags , on 28 december, 2010 by perwetterstrand

Jag håller på att sammanställa spel som handlar om staden som komplext system. http://urbangames.se/

”Urban Games” är ett pilotprojekt i Mistra Urban Future. Och vad är då Mistra och vad är Mistra Urban Future? Ja MISTRA är en stiftelse för miljöstrategisk forskning på uppdrag av regeringen. Den 2 december 1993 togs beslutet att starta denna stiftelse om jag förstått rätt. Enligt de nyhetsbrev jag fått i höst så handlar forskningen mycket om Arktis.

Göteborg vann kampen om att driva Centrumet för hållbar stadsutveckling; Mistra Urban Futures, i hård konkurrens med bl.a. KTH/Stockholm och Lunds Universitet/Malmö. Bakom Mistra Urban Future står ett konsortium av sju parter:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
  • Göteborgs stad
  • Göteborgs universitet
  • IVL Svenska miljöinstitutet
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Västra Götalandsregionen

Jag arbetar alltså på en av dem, Göteborgsregionens Kommunalförbund. Programtiden för Centrumet är 2010 – 2015 och målsättningen är inte blygsam;)

Mistra Urban Futures ska utvecklas till ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling i dess varierande former och sammanhang. Vi erbjuder innovativa lösningar som är akademiskt ypperliga, praktiskt effektiva och samhällsrelevanta.

Men nu tillbaka till pilotprojektet ”Urban Games” vars något luddiga beskrivning är

Gemensamt lärande för hållbar stadsutveckling. Projektet handlar om att använda spel och visualisering för att förstå staden som ett komplext system.

På min lott blev att undersöka och kartlägga befintliga spel om staden. Jag har dessutom speltestat ett av dem med ett antal högstadie- och gymnasieklasser tillsammans med kollegan Alexander Hallberg. Spelet som vi testade är Symbiocity Scenarios. Symbiocity spelas direkt i webbläsaren och har utvecklats med exportmarknaden för Svensk miljöteknik i fokus. Tyvärr är det på engelska och har ett svårt språk för tonåringar, men det fungerade över förväntan och kan vara en bra diskussionsgrund i klassrummet. Under mitt vidare sökande hittade jag dock bättre kandidater om målgruppen är skolan.

Nu vill jag gärna få feedback på det jag samlat hittills OCH förslag på alla de spel jag inte upptäckt än. Maila gärna mig på per.wetterstrand@grkom.se

Gott nytt år

Mötesplats Skola 2010

Posted in Skola on 2 november, 2010 by perwetterstrand

Då var det över, två dagar Mötesplats Skola i Göteborg på Svenska mässan. Det är första gången vi (GR Utbildning) arrangerar Mötesplats Skola. Förhoppningsvis gör vi det även nästa år.

Under dessa två hektiska dagar kom ungefär 6 000 lärare, pedagoger och annan skolpersonal eller personer med ett intresse för skolan. Från GR var vi ett entusiastiskt gäng på tjugo personer. Vi hjälpte folk att hitta, byggde och skötte en mycket stilig lounge, servade föreläsare, höll egna föreläsningar, seminarier och workshops osv. Jag får nog säga att det blev mycket lyckat.

Jag hann lyssna på två föreläsare (lyssnade på fragment av några fler); Martin Ingvar, hjärnforskare och Mathias Klang, jurist med upphovsrätt som specialitet. Det var två riktigt bra föreläsare och föreläsningar. Mathias Klangs föreläsningar hittar man på slideshare http://www.slideshare.net/klang .