Archive for the Mobilt lärande Category

Konvertera .osm-filer från openstreetmap.org till .img del I

Posted in Mobilt lärande with tags , , on 20 april, 2011 by perwetterstrand

Jag krafsar ner några saker medan jag kommer ihåg det.

Jag har editerat en del på openstreetmap.org de senaste dagarna och så har jag försökt få över kartor därifrån till en Garmin Dakota 10. Det visade sig vara en hel del pyssel, särskilt att få rätt karta, en uppdaterad karta och framförallt en karta som ser snygg ut. Jag är inte riktigt där än:)

Jag har använt mig av Mkgmap för att konvertera datafiler i formatet filename.osm (open street map) till filename.img. Det senare formatet kan man bara dra in i sin Garmin GPS om den är av senare modell.

Och det finns en del utmaningar, t.ex. fick jag tag på en fil över 1 GB (sweden.osm) som jag först fick använda splitter för att chunka upp i nio delar som fick namnen 63240001.osm … 63240009.osm. Sedan fick jag använda Terminalen på min Mac för att använda mkgmap. Jag använde kommandot enligt:

java -jar mkgmap.jar [options] data.osm

Det gick att skriva flera filer efter varandra; 63240001.osm 63240002.osm osv. med mellanslag emellan. Men jag fick error på flera utav filerna; ”java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space”
För att öka minnet på java fick jag köra ett längre kommando (enligt nedan) Filerna var på runt 110/115 MB.

java -Xms32m -Xmx512m -jar mkgmap.jar 63240001.osm 63240002.osm 63240003.osm

default är

java -Xms32m -Xmx128m

dvs min=32 MB max=128 MB

Att använda terminalen

Jag är helt nybörjare vad gäller att använda terminalen, så jag kanske ska ge några grundläggande tips…

Jag använder alltså Mac OS (snow leopard) och Terminalen hittar man snabbast genom att skriva ordet ”terminal” i Spotlight sökfönster högst uppe till höger på skärmen. För mig startade den så här:

Last login: Wed Apr 20 14:27:12 on ttys000
per-wetterstrands-macbook:~ perwetterstrand$

Jag hade skapat en mapp som jag ville arbeta i med mkgmap med namnet ”karta” på samma nivån direkt under ”hem”, dvs [symbol av ett hus]mitt användarnamn (perwetterstrand). För att komma till mappen där jag lagt alla .osm-filer och alla filer från mkgmap + splitter (för att dela upp stora filer innan jag kan låta mkgmap jobba med dem) så skrev jag följande:

cd karta

Då ändrades det till:

Last login: Wed Apr 20 14:27:12 on ttys000
per-wetterstrands-macbook:~ perwetterstrand$ cd karta
per-wetterstrands-macbook:karta perwetterstrand$

Nu är jag på rätt ställe och kan börja använda kommandon för att låta javaprogrammen jobba!

En bra startsida med den mesta informationen samlad är ”OSM map on Garmin

Annonser

Ny sida om Urbana spel

Posted in Mobilt lärande, Skola with tags , on 28 december, 2010 by perwetterstrand

Jag håller på att sammanställa spel som handlar om staden som komplext system. http://urbangames.se/

”Urban Games” är ett pilotprojekt i Mistra Urban Future. Och vad är då Mistra och vad är Mistra Urban Future? Ja MISTRA är en stiftelse för miljöstrategisk forskning på uppdrag av regeringen. Den 2 december 1993 togs beslutet att starta denna stiftelse om jag förstått rätt. Enligt de nyhetsbrev jag fått i höst så handlar forskningen mycket om Arktis.

Göteborg vann kampen om att driva Centrumet för hållbar stadsutveckling; Mistra Urban Futures, i hård konkurrens med bl.a. KTH/Stockholm och Lunds Universitet/Malmö. Bakom Mistra Urban Future står ett konsortium av sju parter:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
  • Göteborgs stad
  • Göteborgs universitet
  • IVL Svenska miljöinstitutet
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Västra Götalandsregionen

Jag arbetar alltså på en av dem, Göteborgsregionens Kommunalförbund. Programtiden för Centrumet är 2010 – 2015 och målsättningen är inte blygsam;)

Mistra Urban Futures ska utvecklas till ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling i dess varierande former och sammanhang. Vi erbjuder innovativa lösningar som är akademiskt ypperliga, praktiskt effektiva och samhällsrelevanta.

Men nu tillbaka till pilotprojektet ”Urban Games” vars något luddiga beskrivning är

Gemensamt lärande för hållbar stadsutveckling. Projektet handlar om att använda spel och visualisering för att förstå staden som ett komplext system.

På min lott blev att undersöka och kartlägga befintliga spel om staden. Jag har dessutom speltestat ett av dem med ett antal högstadie- och gymnasieklasser tillsammans med kollegan Alexander Hallberg. Spelet som vi testade är Symbiocity Scenarios. Symbiocity spelas direkt i webbläsaren och har utvecklats med exportmarknaden för Svensk miljöteknik i fokus. Tyvärr är det på engelska och har ett svårt språk för tonåringar, men det fungerade över förväntan och kan vara en bra diskussionsgrund i klassrummet. Under mitt vidare sökande hittade jag dock bättre kandidater om målgruppen är skolan.

Nu vill jag gärna få feedback på det jag samlat hittills OCH förslag på alla de spel jag inte upptäckt än. Maila gärna mig på per.wetterstrand@grkom.se

Gott nytt år

Smedingeskolans 1-1-satsning – videopodcast

Posted in Mobilt lärande on 31 augusti, 2010 by perwetterstrand

Smedingeskolan har precis sjösatt sitt 1-1-projekt, dvs. en dator per elev åk 7-9 och en per fyra (tror jag det var) i åk 6. Kolla gärna in videopodcast från smedingeit!

Jag är officiellt podcastad

Posted in Mobilt lärande with tags , , , on 23 augusti, 2010 by perwetterstrand

Senaste programmet i Carl Heath´s podcast om IT och lärande handlar om GPS och Geocaching i skolan. Det är mig han pratar med, så lyssna gärna. Och jag rekommenderar verkligen alla övriga program i den serien. Podcasten heter ”På tal om”. Jag postade också på svenska geocachingcommunityn om podcasten, men har ännu inte fått några reaktioner där. Det vore mycket intressant att höra lite mer hur hobbyn används runt om i landet i just undervisningssammanhang.

Att lära med mobila plattformar

Posted in Mobilt lärande with tags , , , , on 4 augusti, 2010 by perwetterstrand

Sedan mer än två år har jag använt GPS-tekniken i undervisning. Jag köpte in 14 handhållna GPS-mottagare (Garmin Etrex Venture HC) och la ut ett antal geocachar med pedagogiskt innehåll. (läs mer..) Detta koncept har jag och flera lärare testat med framförallt elever från grundskolans senare del. Det vill säga; kort introduktion och träning på handhavandet av enheterna, en dryg timmas ”skattjakt” och en halvtimmes avrundning inomhus där de olika grupperna bl.a. får se hur de rört sig i området på storskärm. Senare kom jag att fokusera på vad jag kallar ”GPS-rundor” där man inte letar efter gömda lådor utan ska ta sig till intressanta platser och där hitta ledtrådar som tillsammans gör det möjligt att programmera in koordinaterna för en sista hemlig plats. GPS-rundor är lite mer avancerade och kräver högre kompetens hos deltagarna. Gymnasiet har fungerat bäst här.

Bakom dina solglasögon

Under vintern/våren har jag varit med och utvecklat ett spel som använder iphones. Spelet fick heta ”Bakom dina solglasögon” och titeln syftar på hur spelet är uppbyggt, att grupperna ska göra små videoreportage med olika perspektiv. Olika personers glasögon ska beskriva platser i centrala Göteborg. Spelet är ett pilotprojekt inom ”Urbana spel” med Karl Alfredsson som projektledare och med samarbetspartners som Chalmers, GR Utbildning (där jag jobbar) och Mistra – Urban future.

Spelet använde en applikation för iphone som heter hadoken och som utvecklats med plattformen the Creator. Bakom dina solglasögon handlar om att besöka olika platser i centrala Göteborg och undersöka och lära sig/uppleva platserna. För spelet används iphones som dels kommunicerar med en databas och laddar ner instruktioner och frågor och skickar tillbaka information om vad varje grupp klarat av i realtid. Och dels används iphonerna för att spela in små videos om platserna. Videofilmerna mailas direkt till spelledarna som ger feedback; om filmen är godkänd eller om den behöver kompletteras.

Spelet testades vid två tillfällen i maj 2010. Vi använde Göteborgs stadsmuseum som bas där vi introducerade och avslutade varje test.

Tanken med spelet

Tanken med ”Bakom dina solglasögon” är flera; dels är det ett verktyg för att upptäcka den centrala staden för elever från Göteborgs ytterområden, dels är det ett spel där deltagarna i grupp får processa en plats inte bara ur sitt eget perspektiv utan också i perspektivet av en blind, en pensionär, ett barn osv. Bakom dina solglasögon genererar dessutom en massa små videosnuttar om några platser i centrala Göteborg som man rent teoretiskt skulle kunna göra tillgängliga för allmänheten. Nu kommer det inte att bli så.